POLITIKA PRIVATNOSTI

Vaša privatnost nam je jako važna. Ova Politika privatnosti postoji da biste se mogli informirati o vrstama informacija koje prikupljamo dok posjećujete naše stranice te kako iste koristimo. Ne prikupljamo informacije koje Vas osobno identificiraju osim kada ih dobrovljno pružite putem obrazaca. Informacije koje tada prikupimo upotrijebit ćemo za svrhu koja je navedena pri prijavi, kako bismo odgovorili na Vaš upit te kako bismo Vas obavijestili o novim sadržajima i uslugama dostupnim na našim stranicama. Sa svim informacijama koje nam pružite ćemo rukovati i pohraniti uz svu pažnju te ih nećemo koristiti na načine za koje nam niste dali Vašu suglasnost. Prikupljene informacije koje Vas identificiraju nećemo prodavati, iznajmljivati ili razmijenjivati s drugim subjektima.

Voditelj obrade podataka..

KLEK Interijeri d.o.o. s registriranim sjedištem u Vršanskoj 16a, 51500 Krk, je voditelj obrade vaših osobnih podataka.

KLEK Interijeri d.o.o. je neovisni gospodarski subjekt.

Politika privatnosti se primjenjuje na sve osobne podatke korisnika koje prikupljamo i obrađujemo, izravno ili putem svojih partnera.

Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, izravno ili neizravno.

Obrada podataka je bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima, poput primjerice prikupljanja, pohrane, upotrebe, uvida i prijenosa osobnih podataka.

Ova Politika se ne primjenjuje na anonimne podatke. Anonimni podatak je podatak koji se ne može povezati s određenom fizičkom osobom.

Kako prikupljamo Vaše podatke..

KLEK Interijeri d.o.o. obrađuje vaše osobne podatke, između ostalog, u sljedećim slučajevima:

– ako nas izravno kontaktirate, npr. putem internetske stranice kako bi zatražili informacije o našim proizvodima i uslugama.
– ako izravno od nas kupite proizvod ili uslugu.
– ako odgovorite na naše izravne marketinške kampanje, npr. ispunjavanjem kartice za odgovor ili unosom podataka online na našoj internetskoj stranici.

Ako pružate podatke u ime druge osobe, morate se pobrinuti da je ta osoba upoznata s ovim pravilima o zaštiti privatnosti prije no što to učinite. Ako ste mlađi od 16 godina, molimo vas da nam ne pružate nikakve podatke bez odobrenja roditelja ili skrbnika.

Pomozite nam da ažuriramo vaše podatke tako što ćete nas obavijestiti o svim promjenama vaših kontaktnih podataka ili preferencija.

Koji se podaci o Vama mogu prikupljati..

Sljedeće vrste podataka o Vama možemo prikupljati:

– Kontaktni podaci: ime, prezime, adresa, kontakt broj, email adresa.

– Osobni podaci: datum rođenja, obiteljski status, članovi obitelji, broj osobne iskaznice, zanimanje, naziv društva, spol, hobiji, preferirani način informiranja, registracijska oznaka.

– Interesi: informacije o vašim interesima, uključujući vrstu proizvoda za koji ste zainteresirani.

– Korištenje internetske stranice: način na koji koristite našu stranicu, uključujući informacije prikupljene putem kolačića i ostalih tehnologija za praćenje.

– Fotografije i video snimke: u slučaju prezentacija proizvoda, na sajmovima, priredbama i drugim sličnim događanjima, možemo popratiti događaj fotografiranjem ili snimanjem video materijala koje kasnije objavljujemo na internetskim stranicama KLEK Interijeri d.o.o. i društvenim mrežama.

– Informacije o prodaji i servisu: informacije o kupnji, uključujući korisnički identitet kupca, broj ugovora i informacije o činjenici korištenja opcije financiranja od komercijalnoih banaka, o podršci i uslugama, uključujući prigovore i zahtjeve.

– Informacije o povijesti kupca: stupanj zadovoljstva kupca, zaprimljene ponude, podaci o kupnji proizvoda uključujući model, mogućnosti i funkcije, datum kupnje, broj registarskih oznaka, datum narudžbe, datum isporuke, popis cijena, informacije o jamstvu, podaci o kupnji dijelova, dodatne opreme i proizvoda, podaci prikupljeni prilikom posjeta poslovnici (npr. zahtjevi, informacije o konzultacijama, odgovorni prodajni savjetnik), povijest kampanje / odaziv na kampanje, povijest prigovora, povijest servisa.

– Korištenje proizvoda i usluga: način na koji koristite proizvod i ponuđene usluge.

– Podaci o proizvodu: tehničke informacije, mogućnosti i funkcije kupljenog proizvoda.

Kako se Vaši podaci mogu koristiti..

Korištenje osobnih podataka u skladu s propisima EU o zaštiti osobnih podataka mora biti opravdano temeljem jedne od pravnih „osnova“, a mi smo dužni u ovim pravilima utvrditi osnove za svaku upotrebu osobnih podataka.

Podrška kupcima i marketing – za odgovore na upite i davanje novosti i ponuda:

KLEK Interijeri d.o.o., prikuplja [kontaktne podatke, osobne podatke i interese, informacije o povijesti kupca] te može koristiti [informacije o prodaji i servisu, podatke o mogučnosti proizvoda i tehničke informacije o proizvodu] kako bi procijenio koje novosti i ponude vas najvjerojatnije zanimaju te vas kontaktirao u vezi s tim ponudama u skladu s vašim interesima.
Opravdanje upotrebe: Suglasnost, legitimni interes.
Legitimni interes: Ova obrada temelji se na legitimnom interesu tvrtke KLEK interijeri d.o.o., za promoviranjem i pružanjem informacija o svojim proizvodima i uslugama. Temeljna prava i slobode postojećih i potencijalnih kupaca odmjerena su u odnosu na interes tvrtke KLEK interijeri d.o.o., da obrađuje osobne podatke u navedenu svrhu.
Izbor: Suglasnost za direktni marketing može se u bilo kojem trenutku povući. Kupac također može dati prigovor na obradu podataka u gore navedenu svrhu.

Prodaja i servis proizvoda – za obradu vaše prodaje, konfiguraciju i servisiranje vašeg proizvoda:

KLEK interijeri d.o.o., će prikupiti kontaktne podatke, podatke o konfiguraciji proizvoda, tehničke informacije o proizvodu, informacije o prodaji i servisu kao i informacije o povijesti kupca kada kupite, servisirate ili popravljate proizvod kod nas kao dio prodaje ili usluge, uključujući zahtjeve na temelju jamstva i provjere te će ih koristiti za pružanje usluga koje ste tražili i obavještavanje o pitanjima vezanim uz vaš proizvod. Tim informacijama može pristupiti KLEK Interijeri d.o.o. u svrhu rješavanja tehničkih ili drugih problema vezano uz isporuku navedenih usluga.
Gore navedeni voditelji obrade također mogu imati ograničeni pristup informacijama o lokaciji proizvoda tijekom postupka popravka koje će se koristiti isključivo u skladu sa zaštitnim mjerama za informacije o lokaciji.
Pružanje osobnih podataka u svrhu prodaje i servisa proizvoda predstavlja ugovornu obvezu te ako ih ne pružite, to će utjecati na ispravno izvršenje ugovora ili ga čak onemogućiti.
Opravdanje upotrebe: Izvršavanje ugovora, legitimni interesi.
Legitimni interes: Ova obrada temelji se na legitimnom interesu tvrtke KLEK interijeri d.o.o. za održavanjem najviših standarda prodaje, usluga i proizvoda iz svoje ponude. Temeljna prava i slobode kupaca odmjerena su u odnosu na interes tvrtke KLEK interijeri d.o.o. da obrađuje osobne podatke kupaca u navedenu svrhu.
Izbor: Kupac u svakom trenutku može izjaviti prigovor na obradu svojih osobnih podataka na temelju svoje specifične situacije.

Pravne obveze tvrtke KLEK interijeri d.o.o. – postizanje sukladnosti s našim pravnim obvezama prema tijelima za provedbu zakona, regulatornim i sudskim tijelima:

KLEK Interijeri d.o.o. podliježe zakonima Hrvatske i dužan ih se pridržavati. To uključuje pružanje vaših podataka tijelima za provedbu zakona, regulatornim i sudskim tijelima te trećim parničnim stranama vezano uz postupke ili istrage bilo gdje u svijetu gdje je to zahtijevano. Tamo gdje je to dopušteno, izravno ćemo vam uputiti takav zahtjev ili vas obavijestiti prije odgovora, osim ako bi to moglo utjecati na sprječavanje ili otkrivanje zločina.
Pružanje osobnih podataka u svrhu sukladnosti s obvezujućim zahtjevima za vašim podacima predstavlja zakonsku obvezu koja ovisi o konkretnom zahtjevu.
Opravdanje upotrebe: Pravna obveza; uspostava, ostvarivanje ili obrana pravnih zahtjeva.
Izbor: Nema

Prijenos trećim stranama
Osobni podaci mogu se prenositi trećim stranama, pod uvjetom da postoji pravna osnova za prijenos.
Zaštita privatnosti vaših podataka je trajna, te tvrtka KLEK interijeri d.o.o. poduzima sve mjere potrebne za zaštitu istih sukladno važećoj regulativi i dobrim praksama.
Osobne podatke obrađujemo na siguran način, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od gubitka.

Svi vaši podaci pohranjuju se na našim sigurnim poslužiteljima i sigurnim poslužiteljima naših podizvođača ili poslovnih partnera (ili sigurnim tiskanim primjercima) te im se pristupa i koristi ih se u skladu s našim pravilima i standardima sigurnosti (ili ekvivalentnim standardima naših podizvođača ili poslovnih partnera).

Kako čuvamo Vaše podatke..

Koristimo razne sigurnosne mjere, uključujući enkripciju i autentifikaciju, kako bismo zaštitili i održali sigurnost, integritet i dostupnost vaših podataka.

Između ostalog, koristimo i sljedeće mjere:

– strogo ograničen osobni pristup vašim podacima po načelu „nužnog poznavanja“ te isključivo u svrhe o kojoj ste informirani
– sigurni prijenos prikupljenih podataka
– postavljanje vatrozida na IT sustave u svrhu zabrane neovlaštenog pristupa
– trajno praćenje pristupa IT sustavima radi detekcije i sprječavanja zlouporabe osobnih podataka

Koliko dugo zadržavamo Vaše podatke..

Osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže vrijeme čuvanja.
U slučaju davanja privole za marketing, podatke čuvamo onoliko dugo dok se privola ne povuče.
U slučaju odbijenih ponuda, gdje nije dana privola za marketing, podatke vezane uz ponudu čuvamo godinu dana, a u slučaju da nas zatražite brisanje, isti će biti odmah obrisani.

Osobni podaci koji više nisu potrebni se ili nepovratno anonimiziraju ili se uništavaju na siguran način.

Kako nas kontaktirati, Vaša prava na zaštitu podataka i Vaše pravo na pritužbu tijela za zaštitu podataka..

Ako imate ikakvih pitanja u vezi upotrebe vaših podataka, kontaktirajte nas na e-mail info@klek.hr

Imate pravo:

– tražiti nas da vam pružimo dodatne informacije o načinu na koji koristimo vaše podatke,
– da vam pružimo primjerak osobnih podataka koje ste nam dali,
– zaprimiti osobne podatke o vama koje ste nam dali u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te – gdje je to tehnički moguće – da prenesemo te podatke drugom voditelju obrade bez zapreka ako se obrada vaših podataka temelji na vašoj suglasnosti te se provodi na automatizirani način,
– tražiti nas da ažuriramo sve netočnosti u podacima koje imamo,
– tražiti nas da izbrišemo sve podatke u odnosu na koje više nemamo zakonsku osnovu za upotrebu,
– u slučajevima gdje se obrada temelji na suglasnosti te vezano za svaki direktni marketing, povući svoju suglasnost s učinkom u budućnosti kako bismo prestali s takvom određenom obradom,
– dati prigovor na svaku obradu [uključujući profiliranje] koja se temelji na legitimnom interesu zbog vaše specifične situacije, osim ako su razlozi za izvršenje takve obrade jači od prava na zaštitu osobnih podataka,
– tražiti nas da ograničimo način na koji koristimo vaše podatke, npr. dok se prigovor obrađuje.

Vaše korištenje ovih prava podliježe određenim izuzecima radi zaštite javnog interesa (npr. sprječavanje ili otkrivanje zločina), naših interesa (npr. pravne obveze) ili prava i sloboda drugih. Ako koristite bilo koje od ovih prava, provjerit ćemo osnovanost vašeg prava i odgovoriti bez odlaganja, a najkasnije u roku od mjesec dana. U složenim slučajevima, ili u slučaju zaprimanja većeg broja zahtjeva, ovo razdoblje može se produžiti za dodatna dva mjeseca, o čemu ćemo vas obavijestiti.
KLEK Interijeri d.o.o. će obrađivati vaše podatke na zakonit i siguran način.

Ukoliko smatrate da tvrtka KLEK Interijeri d.o.o. postupa s vašim podacima na nezakonit način te isto ne možete riješiti u suradnji s nama, imate pravo uložiti prigovor Nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka – AZOP).

Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača..

Sukladno čl. 10. st. 4. I st. 6 Zakona o zaštiti potrošača ( Narodne novine , br. 19/22 ) obavještavaju  se  potrošači  da  prigovor  na  kvalitetu naših  usluga  mogu podnijeti u pisanom obliku:

  • putem pošte na adresu: KLEK INTERIJERI d.o.o. – Vršanska 16a – 51500 Krk
  • na e-mail adresu: klek@klek.hr

Trgovac  je dužan u pisanom obliku, putem pošte ili elektroničke pošte odgovoriti na pisani prigovor potrošača u roku od 15 dana od zaprimanja istog.

U pisanom prigovoru molimo napišite Vaše ime i prezime te adresu na koju ćemo dostaviti odgovor.

Uprava Društva