PODNICE

Podnica je vrlo bitan faktor, kojeg mnogi zanemaruju, a znatno utječe na kvalitetu spavanja. Bitno je da podnica bude letvičasta kako bi se omogućio čim veći protok zraka , te sprječilo zadržavanje vlage u madracu. Nudimo Vam letvičaste podnice sa ili bez regulatora čvrstoće, sa pomičnim dijelom za noge, glavu ili oboje.

Podnica SIMPLEX

Simplex elastična podloga izrađena je od kombinacije okvira od furnirske…

Podnica MODUS MATIC GN

MODUS podnice izrađuju se kao kombinacija okvira elemenata od furnirske…

Podnica COMPACT G

Podnice Compact izrađuju se od elemenata iz furnirske ploče i…

Podnica TRIPOD GN

Tripod podnice izrađuju se kao kombinacija okvira elemenata od furnirske…

Podnica VARIO S

Podnica Vario S izrađuje se od elemenata iz furnirske ploče…

Podnica LEGENDA GN

Elastične podloge Legenda izrađuju se kao kombinacija okvira od furnirske…

VRH